[למה בלוג]

הטקסטים כאן הם מחשבות כאלה או אחרות שיש לי על העולם בו אנו חיים, מפרספקטיבה של עיצוב. זה נכון, שבשיעורי הרישום בשנה א׳ בבצלאל, אי שם בסוף שנות השמונים, פרידל, המורה המיתולוגית, אמרה לי שאני חלש מאוד בפרספקטיבה, ובגלל זה כדאי אולי לקחת את הדברים שלי כאן באופן מוגבל, אבל מצד שני – א. נהייתה לי הרבה יותר פרספקטיבה עם חלוף השנים, ו-ב. איש לא ביקש מאף אחד מכם לקחת מכאן שום דבר ברצינות. זה אני, זה לא אתם. חלק הופיעו בכל מיני מקומות אחרים. לפעמים בכתב, פעמים אחרות בעל פה, לפעמים בדפוס אמיתי, על נייר של ממש, לפעמים בפרסומים דיגיטליים. חלק טריים לגמרי וחלק טרם נכתבו והם יתווספו מעת לעת. יום טוב.

הקולר הכחול - בלו קולר - בלוג
הקולר הכחול - בלו קולר - צור קשר
הקולר הכחול - בלו קולר - עמוד הבית
הקולר הכחול - בלו קולר - עבודות
הקולר הכחול - בלו קולר - אודות